Thema's

e-Health

Op je gezondheid!

« Als spoedarts onmiddellijk toegang krijgen tot elektronische patiëntendossiers, is letterlijk van levensbelang. Wat is de medische voorgeschiedenis van de patiënt? Welke medicatie neemt hij? Is er sprake van een allergie?... In een mum van tijd over essentiële gezondheidsgegevens beschikken, redt levens.»

Ook de Belgische gezondheidszorg zit volop in een digitale stroomversnelling. Het doel van e-health? De kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg verbeteren, de veiligheid van de patiënt garanderen en de administratie in de zorg vereenvoudigen.

We bouwden een e-health-platform uit dat een goed georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg mogelijk maakt. En dit met de nodige waarborgen op vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener, en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Een kleine greep uit de realisaties

  • Invoering van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: in november 2018 schreven 15.934 artsen 4.388.400 elektronische voorschriften. Dat is ongeveer de helft van alle voorschriften.
  • Bijna alle huisartsen maken gebruik van het elektronisch uitwisselen van informatie en patiëntengegevens.
  • 60% van de algemene ziekenhuizen werkt met elektronische patiëntendossiers
  • Lancering van eAttest of het elektronisch getuigschrift: vandaag stuurt 1 huisarts op 2 de getuigschriften voor versterkte hulp digitaal naar het ziekenfonds van de patiënt. Daar wordt de terugbetaling meteen geregeld.
  • Lancering van mijngezondheid.be: een veilig portaal waar de patiënt alle informatie over zijn gezondheid terugvindt die door zijn zorgverstrekkers (huisarts, ziekenhuis, apotheker...), zijn ziekenfonds of andere betrokken overheidsinstellingen elektronisch gedeeld is.
  • Lancering van www.mycarenet.be: een centraal dienstenplatform waarmee een zorgverlener of verzorgingsinstelling informatie kan uitwisselen met de ziekenfondsen: eenvoudig, betrouwbaar en op een beveiligde manier.
DIGIT, het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie, lauwerde het Belgische e-Healthplatform als het samenwerkingsinitiatief met de grootste maatschappelijke impact in Europa.

« Als spoedarts onmiddellijk toegang krijgen tot elektronische patiëntendossiers, is letterlijk van levensbelang. Wat is de medische voorgeschiedenis van de patiënt? Welke medicatie neemt hij? Is er sprake van een allergie?... In een mum van tijd over essentiële gezondheidsgegevens beschikken, redt levens.»

De impact? Enorm!

De voordelen van e-health spreken voor zich. Artsen kunnen vlot kennis delen en hebben snel toegang tot de gezondheidsinformatie van patiënten, wat de kwaliteit van zorg bevordert. De administratieve last vermindert, waardoor er meer tijd is voor de zorg voor de patiënt. De patiënt zelf is beter geïnformeerd, is verlost van papieren rompslomp en geniet een snellere terugbetaling van medische kosten.